baner
Statut

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXII/715/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. S T A T U T Domu Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy Rozdział  I Postanowienia ogólne § 1 Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, zwany dalej Domem Kultury, jest samorządową instytucją kultury posiadającą […]