baner
Jesteś tutaj: Bip -> Statut
RODO

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe zasady przetwarzania, w tym ochrony Państwa danych osobowych, wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Celem ustanowienia nowych przepisów jest zwiększenie oraz ułatwienie egzekwowania prawa do prywatności obywateli UE. Rozporządzenie ujednolica zasady i sposób przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Pragniemy Państwu przekazać najważniejsze informacje opisujące nasze obecne zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym prawa przysługujące Państwu na mocy nowych przepisów oraz zapewnić wdrożeniu standardów przetwarzania Państwa danych osobowych gwarantujących zapewnienie ich poufności.

Z poważaniem,
Zespół Domu Kultury „Praga”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury Praga w Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy z siedzibą przy ul. B. Dąbrowszczaków 2 (kod pocztowy: 03-474), w imieniu, którego działa Dyrektor Katarzyna Sołtys, tel. 22 618 41 51 wew. 114, adres e-mail: k.soltys@dkpraga.pl;
2. Dom Kultury Praga wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw przysługujących na mocy RODO proszę skontaktować się z Inspektorem pod adresem e-mail: iod@dkpraga.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
Wyrażonej uprzednio zgody w celu:
– udziału w zajęciach, konkursach, wydarzeniach, szkoleniach organizowanych przez administratora,
– promocji działalności Domu Kultury Praga w mediach i Internecie, poprzez publikowanie zdjęć i nagrań z zajęć,
– kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez SMS dot. odwoływania lub odpracowywania zajęć,
– otrzymywania Newsletteru z informacjami o wydarzeniach i zajęciach.
– prawnie usprawiedliwionego interesu administratora:
prowadzenia procesów windykacyjnych w przypadku nieuregulowania zobowiązań
marketingu bezpośredniego usług Domu Kultury „Praga”, dokumentacji działalności Domu Kultury „Praga”, ochrony osób i mienia za pomocą monitoringu wizyjnego.
 – przepisów prawa:
prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z oferty zajęć Domu Kultury „Praga” – ustawa o statystyce publicznej.
– umowy zawartej z administratorem:
realizowania zleceń na podstawie umów cywilno-prawnych,
 – zawartej z Domem Kultury „Praga” umowy konsumenckiej.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do współpracy z Domem Kultury „Praga”.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z oferty Domu Kultury „Praga”, a w pozostałych przypadkach przez okres określony w przepisach prawa. Dane wykorzystywane do celów promocyjnych będą wykorzystywane przez okres 3 lat. Nagrania zarejestrowane z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
9. Dane osobowe wykorzystywane do celów promocyjnych mogą być udostępniane na stronach internetowych naszych partnerów, sponsorów, organizatorów.
10. Administrator danych informuje, że w związku z korzystaniem z obsługi zgłoszeń na zajęcia, dane Uczestnika będą udostępniane do Amazon Web Services, dostarczającego usługę hostingu danych. Spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO (Aktualizacja z dnia 10 września 2018).