baner
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Domu Kultury „Praga” Dostępność cyfrowa Dyrekcja Domu Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Data publikacji strony internetowej: 23 maja 2003 Data ostatniej dużej aktualizacji: 10 września […]

RODO

Szanowni Państwo,Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe zasady przetwarzania, w tym ochrony Państwa danych osobowych, wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie […]

Informacje niepublikowane

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.Informacje publiczne udostępniane na wniosek są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi […]

Załatwianie spraw

Dyrektor Domu Kultury „Praga” przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie.Kontakt e-mail: sekretariat@dkpraga.pl Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu, i przy zachowaniu procedury wynikającej z Kodeksu postępowania administracyjnego.GODZINY FUNKCJONOWANIAPoniedziałek – piątek w godz. od 9:00 do 20:00 (w trakcie roku szkolnego)oraz w wybrane soboty i niedziele – w godzinach odbywających […]

Prowadzone rejestry

Dom Kultury „Praga” prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: 1. Ewidencja akt osobowych oraz ewidencja czasu pracy.2. Ewidencja pism przychodzących i wychodzących.3. Rejestr umów zleceń z instruktorami oraz umów cywilno-prawnych.4. Archiwa związane z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych. Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach są dostępne dla osób, które wykażą interes prawny […]

Zamówienia publiczne

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2023 roku nie planuje udzielać zamówień, w odniesieniu do których jest obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2022 roku nie udzielał zamówień, w odniesieniu do których jest obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. […]

Aktualności

Zbieramy oferty na prowadzenie zajęć stałych. Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć stałych w Domu Kultury „Praga” w sezonie 2023/2024. Ofertę zajęć kierujemy do uczestników w każdym wieku: do małych dzieci z opiekunami, do dzieci i młodzieży, do aktywnych zawodowo dorosłych oraz do seniorów. W naszych dwóch siedzibach na Pradze-Północ mamy do dyspozycji pracownie: […]

Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy

W dniu 12 kwietnia 2024 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko: specjalistki/specjalisty ds. marketingu w Domu Kultury „Praga”.Spośród ofert złożonych w terminie komisja rekrutacyjna zaprosiła do rozmów  9 kandydatek/kandydatów. Po przeprowadzonych rozmowach jednogłośnie wybrała Pana Jakuba Kujałowicza, którzy spełnili wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymali największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów […]