baner
Jesteś tutaj: Bip -> Statut
Prowadzone rejestry

Dom Kultury „Praga” prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:


1. Ewidencja akt osobowych oraz ewidencja czasu pracy.
2. Ewidencja pism przychodzących i wychodzących.
3. Rejestr umów zleceń z instruktorami oraz umów cywilno-prawnych.
4. Archiwa związane z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych.


Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach są dostępne dla osób, które wykażą interes prawny oraz podmiotów uprawnionych do kontroli.