baner
Dyrekcja

Dyrektorka Katarzyna Sołtys sekretariat@dkpraga.pl

Komórki Organizacyjne

Dom Kultury „Praga” w dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy podzielony jest na następujące komórki organizacyjne: 1. Pion Finansowy Głowna Księgowa Anna Kossakowska a.kossakowska@dkpraga.pl Specjalistka ds. księgowości Justyna Zajkowska j.zajkowska@dkpraga.pl Głowna specjalistka ds. księgowości Agnieszka Filanowska a.filanowska@dkpraga.pl Specjalista ds. księgowości Konrad Machrowicz k.machrowicz@dkpraga.pl Specjalistka ds. kadr i płac Marta Boczek m.boczek@dkpraga.pl 2. Pion Artystyczny Kierownik Pionu […]